Giới thiệu việc làm trong và ngoài nước

BIC cần tuyển 30 nữ lắp ráp linh kiện điện tử

  • Tác giả Đặng Nam

  • Ngày đăng 08/ 12/ 2017

  • Bình luận 0 Bình luận

BIC cần tuyển 30 nữ lắp ráp linh kiện điện tử

BIC cần tuyển 30 nữ lắp ráp linh kiện điện tử, phỏng vấn ngày 16/01/2018